Handelsbetingelser

HANDELSBETINGELSER

 

Produkter og tjenester udbydes af Grace Of Dharma ved Niia Bloch, CVR-nr. 21851639.

Kontakt os på [email protected]

Følgende handelsbetingelser kan du altid finde på [email protected] og du skal altid godkende dem inden køb af et produkt.

Digitale produkter bliver leveret digitalt via e-mail, og kan købes med Dankort.

Oplysninger om fysiske workshops, kurser, undervisning og behandlinger kan læses under beskrivelse af hvert produkt på websitet.

Der er naturligvis ingen betalingsgebyrer.

Alle priser er i danske kroner ekskl. moms, medmindre andet er angivet. Det vil altid fremgå, om priserne er inkl. eller ekskl. moms og der vil aldrig fremgå skjulte gebyrer.

Du vil altid, under beskrivelsen af hvert produkt, kunne se, hvad produktet koster. Når du bestiller via internettet kan du også altid se, hvad prisen er.

 

UDDANNELSE, WORKSHOPS KURSER OG EVENTS

Ved afbud mindre end 2 måned til afholdelse kræves 50% i gebyr.
Ved afbud mindre end 14 dage til afholdelse gives der ingen refusion. Dog er du er altid velkommen til at komme på venteliste til næste hold.

I forbindelse med alle køb hos Grace Of Dharma er det dit ansvar at kontakte os hvis du skifter betalingskort

Grace Of Dharma gemmer kun kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre i web-shoppens system så længe du har ubetalte rater eller regninger.

 

ABONNEMENTER

For abonnementer gælder at abonnementsprisen, som oplyst på produktsiden, automatisk bliver trukket for hver abonnementsperiode.
Ved alle indgåelser eller ændringer modtager køber en skriftlig bekræftelse via mail.
Kvittering for hvert træk i forbindelse med abonnement tilsendes per e-mail. Du modtager en e-mail med bekræftelse på din abonnementstilmelding efter indgåelse af abonnementet.

Du kan når som helst opsige dit abonnement ved at skrive til [email protected]
Opsigelsen er øjeblikkelig, og efter opsigelsen vil der ikke blive faktureret eller trukket yderligere. Allerede udstedte fakturaer skal dog stadig betales.

Ønsker du at forny dit kortnummer gøres dette ved at skrive til [email protected] og herefter opsige dit abonnement og tegne et nyt.

I forbindelse med alle køb og abonnementer i Grace Of Dharma er det dit ansvar at kontakte os hvis du skifter betalingskort

Grace Of Dharma gemmer kun kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre i web-shoppens system så længe du har ubetalte rater eller regninger.

 

DIGITALE PRODUKTER

Levering af alle digitale produkter sker som oftest i løbet af få minutter, men i helt særlige tilfælde kan der gå op til fem hverdage.

Der er 14 dages returret.
Hvis du fortryder dit køb inden 14 dage, så kontakt os på [email protected] og du vil få alle dine penge tilbage.

Grace Of Dharma kan ikke tage specielle forholdsregler i forhold til spamfiltre eller mangelfulde mail- adresser, det er dit ansvar at sikre at du modtager mails fra os. Har du problemer, er du altid velkommen til at kontakte os på [email protected].

 

RETTIGHEDER OG FORTROLIGHED

Grace Of Dharma og Niia Bloch har alle rettigheder til leverede digitale produkter og alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til kurser og workshops. Ved køb opnås brugsret til produkter og materiale. Brugsretten er personlig.

Produkter og materiale skal behandles fortroligt og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand. Produkter og materiale må kun anvendes til eget brug. Produkter og materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder må de særligt ikke anvendes kommercielt i direkte eller indirekte konkurrence med Grace Of Dharma virksomhed.

Af hensyn til medkursisternes tryghed og fremtidige kursister friske oplevelse skal uddannelsens indhold og medkursisternes identiteter behandles fortroligt.

Grace Of Dharma må ikke anvendes i reklame- eller referenceøjemed uden skriftlig tilladelse.

Såfremt ovennævnte rettigheder og/eller fortrolighed krænkes og/eller Grace Of Dharma navn anvendes i strid med denne bestemmelse, er Grace Of Dharma berettiget til en bod. Boden fastsættes til det tredobbelte af hvad en eventuel indtjening er værd for kursisten/sparer kursisten for, som er direkte baseret på en kopieringen af Grace Of Dharma/Niia Blochs materiale.

Såfremt der er tale om en fortsættende overtrædelse beregnes ny konventionalbod for hver påbegyndt måned.

Grace Of Dharma er også berettiget til at få overtrædelsen stoppet ved fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

Ved køb opnås licens til at benytte det købte produkt som angivet under det pågældende produkt.

 

ANSVAR

Ethvert erstatningsansvar, som Grace Of Dharma måtte pådrage sig i relation til sine produkter, kurser og workshops, er begrænset til direkte skade og tab.
Grace Of Dharma skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab.

Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar, og uanset om Grace Of Dharma har handlet simpelt uagtsomt.
Grace Of Dharma’s erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på det produkt eller den ydelse, som erstatningsansvaret vedrører.

 

TVISTER

Lovvalg og værneting:
Uoverensstemmelser mellem Grace Of Dharma og køberen/kursisten skal afgøres efter dansk ret ved Københavns byret som første instans.
Betalingen af kurser og uddannelse sker via et betalingslink under hvert produkt.

 

FOR SEN BETALING

I tilfælde af for sen betaling pålægges et rykkergebyr på 100 kr. pr. rykker.
Ved forsinket betaling pålægges endvidere rente i henhold til rentelovens bestemmelser. Betales der ikke efter 2. rykker, forbeholder Grace Of Dharma sig ret til at overgive kravet til retslig inkasso og der pålægges gebyrer i overensstemmelse med lovgivningen.
Grace Of Dharma forbeholder sig ret til at udmelde elever, abonnenter m.fl., der af en eller anden grund ikke betaler deres rater, abonnement mm. Husk derfor at meddele Grace Of Dharma hvis du skifter betalingskort.

 

TILMELDING

Tilmelding til kurser og work-shops er bindende. Det vil sige, at du skal betale den fulde pris, selvom du senere vælger ikke at deltage i kurset/workshoppen – helt eller delvist – alligevel.

Hvis Grace Of Dharma aflyser kurser får køber det fulde indbetalte beløb retur.

Afbestilling skal ske skriftligt til [email protected]

Ved mindre end 2 måneder til afholdelse kræves 50% i gebyr. Ved mindre end 14 dage til afholdelse gives der ingen refusion.

Grace Of Dharma forbeholder sig ret til at pristalsregulere abonnementer, kursuspriser mm, hvis det skønnes rigtigt.

En eventuel pristalsregulering varsles med 3 måneder, så du har mulighed for at vælge produktet fra.